การลงทุน
Money

วางแผนการใช้จ่ายเงิน

วางแผนการเงิน ตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ไปจะได้มีความสุข
               การวางแผนการเงิน คือ แนวคิดหรือแนวทางในการเตรียมความพร้อม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต หากเราต้องการมีชีวิตที่ดี มีความสุข และมั่นคง ก็ต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดีก่อน นอกจากนี้เชื่อว่า ทุกคนต่างก็มีความฝันที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนฝันเหมือนกันนั่นคือ การมีความสุขในชีวิต และฝันนั้นจะเกิดขึ้นได้จริง ถ้าเรามีขั้นตอนการวางแผนทางการเงินที่ดีพอ เพราะฉะนั้นแล้ว การวางแผนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เราสามารถดำเนินขีวิต ในแต่ละช่วงของชีวิตได้ดี และมีสุขภาพทางการเงินที่ดี
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะวางแผนทางการเงิน เราจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวางแผนกาเงินก่อน ต้องศึกษากาความรู้เพิ่มเติม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน เมื่อเรามีความรู้ ความเข้าใจดีแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถจัดการวางแผนได้อย่างถูกต้อง และไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้

วางแผนการเงิน เริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยชรา 
               การปลูกฝังนิสัยรักการออม และการใช้จ่ายที่มีวินัยตั้งเด็ก พอย่างเข้าสู่วัยทำงาน ก็ต้องรู้จักวิธีการหาเงิน และวางแผนการเงินที่หามาได้ ให้เพียงพอกับการใช้จ่ายประจำวัน และควรมีเงินสำรองฉุกเฉิน เผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ควรตั้งเป้าหมายอย่างจริงจัง และถ้าใครที่มีรายได้ที่แน่นอนในแต่ละเดือน อยากแนะนำให้หักเงินออมแบบอัตโนมัติ การหักเงินออมแบบอัตโนมัติทำงานและสะดวกมาก ๆ อาจะเริ่มจากน้อย ๆ ก่อน เช่น สัก 10% ของรายได้เพื่อไม่ให้ตึงจนเกินไป
สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การมีวินัยในตัวเอง ต้องทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย เพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนว่า ค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่มากเกินความเป็นที่สุด จะได้หาทางลดส่วนนั้นลง แต่ค่าใช้จ่ายบางตัวก็ไม่สามารถลดได้ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ต้องจ่ายประจำทุกเดือน แต่ก็มีค่าใช้จ่ายบางตัวที่เราสามารถลดได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าช้อปปิ้ง ส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร เราสามารถกำนหนดและลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ เราควรจัดระเบียบทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้ คนอื่นทำได้ คุณก็ทำได้ แค่เริ่มจากการวางแผนการเงิน มือใหม่ก็รวยได้ แต่อย่าลืมสิ่งสำคัญคือต้องมีวินัย เริ่มก่อน รวยก่อน

การเงิน

 

เทคนิควิธี วางแผนการเงิน มนุษย์เงินเดือน จัดการอย่างไร ให้มีเงินใช้คล่อง
1. แผนบันทึกรายรับ-รายจ่าย เพื่อรู้ที่มา ที่ไปของเงิน จ่ายอะไรไปบ้าง สมเหตุสมผลหรือไม่
2. แผนบริหารความเสี่ยง จะช่วยรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็น เงินสำรองฉุกเฉิน หรือการทำประกันต่าง ๆ
3. แผนการลงทุน ต้องมีเงินออมที่เผื่อไว้ สำหรับการลงทุน เพื่อให้เงินออมเพิ่มพูนมากขึ้น เลือกลงทุนสิ่งที่เหมาะกับเรา และลงทุนในระความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้
4. แผนภาษี สำหรับคนที่ต้องเสียภาษี ต้องมีการวางแผนการลดหย่อนภาษี ให้มั่นติดตามข่าวสาร เพื่อจะได้นำเงินจากการลดหย่อนภาษีไปเก็บออมได้มากขึ้น
5. แผนเกษียณอายุ ต้องมีการ วางแผนการเงิน ตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่าหลังเกษียญเราต้องการมีชีวิตแบบไหน ใช้เงินเท่าไหร่ เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหรือไม่ ข้อนี้ควรคำนึงถึงให้มาก ถ้าไม่อยากทำงานไปจนแก่

                นอกจากนี้มนุษย์เงินทั้งหลาย ถ้ายังไม่เลิกนิสัยอยากมีอยากได้เกินความจำเป็น ก็ไม่มีวันที่คุณจะเห็นเส้นรวย เพราะฉะนั้นให้เริ่มออมตั้งแต่วันนี้ บางคนอาจมีคำถามว่า เงินเดือนน้อยจะเอาที่ไหนเก็บ ไม่ยากเลยแค่คุณรู้จัก วางแผนการเงิน มนุษย์เงินเดือน ก็รวยได้

Don’t think too much, just do it.