การลงทุน
Money

ฝากออมทรัพย์

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ การลงทุนง่าย ๆ ที่มีแต่ได้ กับ ได้

               บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บออมเงินเป็นหลัก และคนส่วนใหญ่มักจะทำธุรกรรมประเภทนี้ เพราะเหมาะสำหรับการออมเงินในระยะสั้น หรือ เป็นการเปิดบัญชีออมเงิน เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในยามที่จำเป็น หรือถอนเงินเพื่อนำไปชำระรายจ่ายต่าง ๆ รวมถึงการเปิดบัญชีเพื่อรับเงินเดือน เพราะการเปิดบัญชีประเภทนี้ มักจะไม่กำหนดระยะเวลา และจำนวนครั้งในการฝากถอน

บัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ คือ บัญชีที่จะไม่กำหนดการฝากขั้นต่ำ แต่มีอัตราดอกเบี้ยตอบแทนค่อนข้างต่ำ คนส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานบัตร ATM หรือ บัตรเครดิต ควบคู่กันไปด้วย เพื่อสะดวกในการถอนเงิน ซึ่งเราจะสามารถถอนเงินสด จากตู้ ATM ได้โดยไม่ต้องใช้บัตร แต่จะผูกบัญชีเงินออมทรัพย์เข้ากับการทำธุรกรรมผ่านมือถือ ซึ่งทางธนาคารนั้นมักจะเสนอขายประกันอุบัติเหตุร่วมด้วย ส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมในการถือบัตรต่าง ๆ ตามมาด้วย

การเงิน

ประเภทของบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ที่ควรรู้

               การเปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เป็นบัญชีที่จะสะสมเงินให้กับคุณ มีทั้งแบบส่วนบุคคล และ แบบเปิดบัญชีร่วมกัน บทความต่อไปนี้จะเป็นการพูดถึง ประเภทของบัญชีออมทรัพย์ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

บัญชีออมทรัพย์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง คือให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูง ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีพอสมควร และมีความเสี่ยงต่ำ แต่จะมีข้อเสีย คือ มีการกำหนดการฝากขั้นต่ำไว้ค่อนข้างสูง แต่ถ้าเทียบกับผลตอบแทนถือว่าคุ้มค่า

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีประเภทนี้ มีสถานะคล่องตัวในการเบิกถอน และ สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ด้วยการสั่งจ่ายเช็ค เหมาะสำหรับการทำธุรกิจที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงิน เป็นบัญชีที่ไม่มีดอกเบี้ย แต่สามารถขอเปิดวงเงินเบิกใช้เกินบัญชีได้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่บวกเกินไปตามจริงเท่านั้น

บัญชีออมทรัพย์แบบดอกเบี้ยคงที่ บัญชีประเภทนี้ คือการฝากประจำแบบปกติ แต่จะให้ผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ย ที่สูงกว่าการฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เพียงแค่จะมีระยะเวลา และ เงื่อนไขในการถอนเงินจากบัญชี โดยจะมีให้เลือก2แบบคือ ฝากประจำทั่วไประยะสั้น (1-3เดือน) และ ฝากประจำระยะยาวที่ฝากได้ยาวนานสุด 5ปี

สลากออมทรัพย์ เป็นการออมทรัพย์ ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะนอกจาก จะได้รับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยแล้ว ยังสามารถลุ้นรับรางวัล ที่ธนาคารจะสุ่มเลขรางวัล ของทุก ๆ เดือน มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไปจนกว่า สลากออมทรัพย์จะหมดอายุ และ ผู้ฝากนั้นจะได้รับเงินต้น และ ดอกเบี้ยคืน เมื่อสลากครบกำหนดในช่วงเวลาระหว่าง 3-5 ปี

ตั๋วแลกเงิน เป็นการฝากเงินในรูปแบบการกู้เงิน โดยเราจะซื้อตั๋วแลกเงินของธนาคาร โดยปกติทั่วไปผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้ด้วย เพื่อไว้รับเงินต้น และ รับดอกเบี้ยจากบัญชีตั๋วแลกเงิน การจ่ายดอกเบี้ยจะมีทั้งแบบจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด และ การจ่ายแบบรายเดือน หรือ เป็นการจ่ายแบบที่ธนาคารจะเป็นคนกำหนด

พันธบัตรรัฐบาล เป็นการลงทุนที่ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ออกพันธบัตรจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินพอ ๆ กับธนาคาร เพราะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่จะได้รับผลตอบแทนสูง มีการการันตีว่าผู้ถือพันธบัตร จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ เป็นประเภทบัญชี ที่สามารถแบ่งภาระในการจ่ายค่าแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศได้ เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการต้องโอนเงินต่างประเทศ ให้กับบุคคลอื่น แต่มีข้อเสียคือจะมีค่าธรรมเนียมในการฝาก และ การถอน 1% ของจำนวนเงินที่ฝากขั้นต่ำ และบัญชีประเภทนี้จะไม่มีการคุ้มครองเงินต้น และ ดอกเบี้ย

แต่ละประเภทของเงิน ฝากออมทรัพย์ คือ การประเมินตัวเราเอง ว่าเรานั้นมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายหรือไม่ และการออมเงินนั้นจะไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน ณ ปัจจุบัน หากเป็นเช่นนั้นการเลือกฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม เราควรเลือกประเภทของการออมทรัพย์ที่เหมาะกับตัวเราให้มากที่สุด

Save for a rainy day