การลงทุน
Money

ฝากประจำ

ฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง ฝากยังไง ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
               ปัจจุบันการ ฝากประจำ ยังคงเป็นทางเลือกที่ดี ในการออมสำหรับใครหลาย ๆ คน ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่การออมโดยการฝากธนาคาร ยังคงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นการออมเงิน ที่มีความเสี่ยงต่ำ และอัตราดอกที่เบี้ยสูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา
ฝากประจำ คือ การนำเงินจำนวนหนึ่ง ไปฝากกับธนาคาร ซึ่งมีลักษณะการฝากที่แตกต่าง ที่แตกต่างจากการฝากแบบออมทรัพย์ทั่วไป เพราะเป็นบัญชีเงินฝาก ที่มีการกำหนดระยะเวลาในการฝาก-ถอน ที่แน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือมากกว่านั้น ยิ่งระยะเวลาในการฝากนาน อัตราดอกเบี้ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ฝากประจำ เลือกวันออมที่ใช่ ออมได้ตามใจ ในระยะเวลาที่ชอบ
               เนื่องจากการ ฝากประจำ ผู้ฝากสามารถเลือกการฝากได้หลายแบบ และกำหนดวงเงินในการฝากแต่ละเดือนได้เอง ส่วนขั้นต่ำในการฝากก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า ผู้ฝากเลือกฝากประเภทไหน ซึ่งการฝากประจำ มีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้
1. ฝากประจำแบบทั่วไป เป็นการฝากเงินก้อน จะฝากก้อนเดียว หรือ หลายก้อนก็ได้ แต่ละก้อนจะนับระยะเวลาในการฝากแยกกัน และจำนวนเงินในแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้ และไม่จำเป็นต้องฝากทุกเดือน มีการหักดอกเบี้ย 15%
2. ฝากประจำปลอดภาษี เป็นกาฝากที่ต้องฝากทุกเดือน และจะต้องไม่ลืมว่า สิ่งสำคัญในการ ฝากประจำ คือ การมีวินัย เพราะกาฝากแบบปลอดภาษี ต้องฝากเป็นประจำทุก ๆ เดือน เดือนละเท่า ๆ กัน จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา และจะได้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากประจำแบบทั่วไป โดยไม่หักภาษีดอกเบี้ย
3. การฝากประจำแบบพิเศษ เป็นการฝากที่ธนาคารจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่าการฝากแบบทั่วไปนิดหน่อย

พันธบัตรรัฐบาล

              การฝากประจำ คือ คำตอบของทางเลือก ในการออมเงิน 
การฝากประจำ ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสีย มาดูข้อดี – ข้อเสีย ของการฝากประจำว่ามีอะไรบ้าง
ข้อดีของการฝากประจำ
1. ทำให้มีวินัย เพราะการฝากประจำ คือ การที่เราบังคับตัวเอง ให้ฝากเงินในทุก ๆ เดือน เพื่อจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
2. อัตราดอกเบี้ยสูง การฝากประจำจะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า การฝากแบยออมทรัพย์ทั่วไป ยิ่งฝากนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง ซึ่งตรงนี้ถือเป็นผลประโยชน์ของผู้ฝาก
3. เป็นการสร้างเครดิตที่ดีได้ หากในอนาคต คุณมีความจำเป็นต้องกู้เชื่อ การฝากประจำจะช่วยเสริมสร้างเครดิตที่ดีให้คุณได้ ทำให้การอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
4. เป็นแหล่งเงินทุนสำรอง หากมีเรื่องฉุกเฉิน เงินส่วนนี้สามารถนำมาใช้จ่าย ในเรื่องจำเป็นได้
5. เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย เพราะเป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง เงินต้นไม่หายไปไหน แถมยังได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนกลับมาด้วย
ข้อเสียของการฝากประจำ
1. ถ้ามีการถอนเงินก่อนระยะเวลาที่กำหนด ก็จะไม่ดอกเบี้ย หรือ ถ้าได้ก็น้อยกว่าดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
2. วงเงินขั้นต่ำค่อนข้างสูง (ในกรณีของการฝากประจำแบบทั่วไป)
3. กำไรน้อยกว่าการลงทุนประเภทอื่น เนื่องจากอัตราความเสี่ยงต่ำ ผลกำไรก็น้อยตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม การฝากประจำในแต่ละประเภท ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคน ลองศึกษาดูว่าแบบไหนที่เหมาะตัวเอง ถ้าไม่เหมาะก็ลองมองหาทางเลือกแบบอื่นดู เพราะการออมไม่ว่าจะออมในรูปไหน ก็ย่อมเกิดผลดีทั้งนั้น ไม่มากก็น้อย

Fortune favors the brave.