การลงทุน
Money

ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ ออมเงินและรับความคุ้มครองไป ครบจบในที่เดีย

Photo by Jonathan Francisca on Unsplash

ประกันสะสมทรัพย์ เริ่มต้นจาก การวางแผนอยากมีเงินเก็บ ร่วมกับการซื้อประกันชีวิต ที่เน้นการออมเงินเป็นหลัก และรับความคุ้มครองไปด้วย เมื่อเราส่งเบี้ยประกันครบตามสัญญา เราก็จะได้รับเงินก้อน หรือเงินรายปีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือเป็นการวางแผน ทำประกันชีวิตไว้เพื่อคนข้างหลังในวันที่เราจากไป เป็นต้น

เงื่อนไขของ ประกันสะสมทรัพย์ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

Photo by Razvan Chisu on Unsplash

         ประกันสะสมทรัพย์ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ ที่เป็นการรวมตัวกันของ ธนาคารธนชาต และ ธนาคารทหารไทย เป็นแคมเปญ ประกันสะสมทรัพย์ tmb ในรูปแบบของประกันชีวิต ที่เน้นการวางแผนชีวิตที่มั่นคง และส่งต่อชีวิตที่มั่นคงให้กับคนข้างหลัง

จุดเด่นของ ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ จะเป็นเรื่องของ การเริ่มต้นวางแผนความมั่นคงชีวิตแบบง่าย ๆ ด้วยการทำประกันชีวิต ที่จะได้รับผลตอบแทน เป็นแบบรายปี ซึ่งจะได้รับเงินคืน 8% ของทุนประกันภัยที่ได้ตกลงไว้ตามกรมธรรม์ 

เป็นการจัดเตรียมมรดก ไว้ส่งต่อให้กับลูกหลาน หรือคนที่คุณรัก ซึ่งจะได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่ สูงสุดถึง 888% ของเงินทุนประกันเริ่มต้น หรือเมื่อผู้เอาประกันภัย อายุครบ 88 ปีบริบูรณ์ ถือว่าสิ้นสุดการทำประกันชีวิตตามสัญญาในกรมธรรม์ พร้อมรับเงินคืน

หมดห่วงเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต จะเป็นประกันชีวิต ที่จะช่วยดูแลคนข้างหลังต่อจากคุณ ด้วยความคุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตสูงสุดถึง 800% ของเงินทุนประกันเริ่มต้น หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 6400% ของเงินทุนประกันเริ่มต้น 

ระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยประกัน ระยะสั้นเพียง 8 ปีเท่านั้น หมดห่วงเรื่องการตรวจร่างกาย หรือตอบคำถามสุขภาพใด ๆ จึงง่ายต่อการวางแผน ทำประกันแบบสะสมทรัพย์ และถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ที่เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าพิจารณาก่อน

รายละเอียด และผลประโยชน์ ที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ

  • ช่วงอายุที่สามารถซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ 1เดือน – 65 ปี
  • ช่วงอายุ ที่สิ้นสุดการเอาประกันภัย คือ อายุ 88 ปีบริบูรณ์ 
  • กำหนดระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกัน คือ 8 ปีเท่านั้น 
  • เงินทุนประกันเริ่มต้น 200,000 บาท
  • เงินทุนประกันสูงสุด 5,500,000 บาท
  • กำหนดชำระเบี้ยประกัน แบบรายปี 

เงื่อนไข และเอกสารต่าง ๆ ที่ตัวแทนกำหนด ก่อนซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

  • ต้องเขียนใบคำรองเอาประกันภัย แบบที่ไม่ต้องให้ข้อมูลสุขภาพใด ๆ 
  • สำเนาบัตรประจำตัว พร้อมเซนต์รับรองให้ถูกต้อง 
  • หากเป็นต่างชาติ ต้องใช้สำเนา พาสปอต วีซ่า และ เวิร์คฟอร์มิต
  • เอกสารพิสูจน์ตัวตน หากลูกค้ามีอาชีพที่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุ

เงื่อนไขการเงินคืน หากอยู่ในระหว่างสัญญา จะจ่ายคืนทุกปี 8% ของเงินทุนประกันเริ่มต้น และเริ่มคุ้มครองตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ ที่1 ไปจนถึงอายุ 87 ปี และมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือสิ้นปีกรมธรรม์ ที่อายุครบ 88ปีบริบูรณ์ จะได้รับเป็นเงินก้อน 888% ของเงินทุนประกันเริ่มต้น เป็นต้น