การลงทุน
Money

ประกันบำนาญ ช่วยลดหย่อนภาษี การันตีมีเงินก้อน สุขตอนชรา

ประกันบำนาญ ช่วยลดหย่อนภาษี การันตีมีเงินก้อน สุขตอนชรา

ภาพโดย mohamed Hassan จาก Pixabay

หลายคนคงคุ้นหูกับ ประกันบำนาญ เพราะเป็นประกันสำหรับการวางแผนเกษียนประเภทหนึ่ง ที่เน้นความสำคัญด้านผลตอบแทนมากกว่าการคุ้มครอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียน ผู้ที่ต้องการลงทุนในความเสี่ยงระดับต่ำ ต้องการความคุ้มครองในชีวิต และผู้ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี

ประกันบำนาญ ตัวช่วยความสำราญ หลังการเกษียน

การทำ ประกัน บำนาญ คล้าย ๆ กับประกันแบบสะสมทรัพย์ ซึ่ง ประ กันบำนาญ จ่ายครั้งเดียวจบก็ได้ แต่ส่วนมากแล้วจะนิยมเลือกจ่ายในระยะยาว เพราะจะได้เลือกตามแบบที่ตัวเองต้องการ ในส่วนที่แตกต่างจากประกันแบบสะสมทรัพย์ ก็คือประกันแบบสะสมทรัพย์ จะมีการคืนเงินในระหว่างทางเป็นผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาที่สัญญาคุ้มครอง แต่ประกันบำนาญในระหว่างทางจะไม่มีการจ่ายเงินคืน แต่จะจ่ายเป็นเงินบำนาญ โดยจ่ายให้เท่า ๆ กันทุกเดือน นับตั้งแต่วันเกษียน (อายุ 55 , 60 หรือ 65 ปี) ไปจนถึง ( อายุ 85 หรือ 90 ปี ) โดยที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยตั้งแต่เริ่มทำประกัน ไปจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ขึ้นอยู่กับแบบของประกันแต่ละบริษัท ซึ่งประกันแบบบำนาญสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

      เบี้ยประกันที่จ่ายไปในทุก ๆ ปี เพื่อทำประกันบำนาญนั้น สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับประกันชีวิตแบบอื่น ๆ ทำให้ผู้ทำประกันประเภทนี้จ่ายค่าภาษีน้อยลง หรือบางครั้งอาจได้เงินส่วนต่างคืนกลับมาอีกด้วย เพราะฉะนั้นในการทำประกันแบบบำนาญ ทำให้ได้ผลประโยชน์แบบ 2 ต่อ คือ ได้ทั้งผลตอบแทนที่จะได้รับเป็นเงินบำนาญหลังการเกษียน และได้ผลตอบแทนในรูปแบบของการจ่ายภาษีน้อยลง หรืออาจได้เงินภาษีคืนนั่นเอง

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันแบบบำนาญ

  • ได้รับผลตอบแทนที่นอนทุก ๆ ปีหลังการเกษียน ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อสัญญา โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความผันผวน หรือความเสี่ยงต่าง ๆ จากการลงทุน
  • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่รวมกันทั้งปี สูงสุด 200,000 บาท และเมื่อนำไปรวมกับเงินสมทบในเครื่องมือการออมเงินเพื่อการเกษียน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเน็ญบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน กองทุนรวม RMF และกองทุนรวมสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือเงินลงทุนต่าง ๆ รวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
  • หากใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีของประกันแบบทั่วไปแล้ว สิทธิ์ยังไม่เต็มจำนวนเงิน 100,000 บาท สามารถใช้สิทธิเบี้ยประกันแบบบำนาญ ไปใช้ในการหักลดหย่อนภาษีในส่วนเกินของเบี้ยประกันแบบทั่วไปได้ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า หากไม่มีเบี้ยประกันแบบทั่วไปเลย ก็จะสามารถนำเบี้ยประกันแบบบำนาญไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท