การลงทุน
Money

ประกันชีวิตยูนิตลิงค์

ทำความรู้จัก ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ได้ความคุมครอง ไปพร้อมกับการลงทุน

กรมธรรม์ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิตที่สัมพันธ์กับการลงทุนในกองทุนรวม ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและได้ลงทุนไปด้วย ทำให้คนส่วนใหญ่ หันมาให้ความสนใจกับการทำประกันชีวิตยูนิตลิงค์มากขึ้น ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับประกันชีวิตประเภทนี้ ทำให้ยังไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดของประกันเท่าที่ควร ฉะนั้นหากใครที่คิดอยากจะทำประกันประเภทนี้ควรศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียออย่างถี่ถ้วนก่อน

ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ประกันแนวใหม่ เหมาะสำหรับใคร และต่างจากประกันทั่วไปอย่างไร

        เมื่อพูดถึงประกันชีวิตยูนิตลิงค์ หลายคนมีคำถามว่า ประกัน unit link ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ ประกันประเภทนี้สามารถนำเงินค่าเบี้ยที่ซื้อกรมธรรม์ไปใช้ในการลอดหย่อนภาษรได้ แต่เฉพาะเงินในส่วนของเบี้ยประกันที่มีระยะการคุ้มครอง 10 ปี ขึ้นไปเท่านั้น ในส่วนของค่าเบี้ยที่นำไปใช้ในการลงทุน ไม่สามารถนำมาใช้ในการลเดหย่อนภาษีได้ ซึ่งประกันประเภทนี้เงินประกันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ภาพโดย Nattanan Kanchanaprat จาก Pixabay
  • ส่วนที่ 1 ใช้ในการคุ้มครอง ตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตได้กำหนดไว้ ซึ่งในส่วนนี้บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  • ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการลงทุน โดยบริษัทจะนำเบี้ยประกันที่เหลือจากการหักเบี้ยประกันกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว ไปลงทุนในกองทุนรวม ตามที่ผู้เอาประกันได้เลือกไว้

       การทำประกันประเภทนี้จะแตกต่างจากการทำประกันทั่ว ๆ ไป ตรงที่ผู้เอาประกันหรือผู้ลงทุนสามารถแบ่งสัดส่วนการลงทุนได้ ตามนโยบายของกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ รวมถึงข้อจำกัดอื่น ๆ และสามารถแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรมธรรม์ดียวกัน โดยที่ประกันทั่ว ๆ ไป บริษัทจะจัดการบริหารการลงทุนให้ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาประกันชีวิต ประกันประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในชีวิต พร้อมกับการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนในอนาคต หรือสำหรับนักลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

  1. ได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุน ว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าอยากได้ผลตอบแทนที่สูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได้ ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
  2. ต้องการความยืดหยุ่น เพราะในส่วนของเงินที่ใช้ลงทุน สามารถลงทุนได้หลากหลายตามที่นโยบายกำหนด จึงเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยง
  3. สภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากเงินที่นำมาลงทุนเป็นเงินคนละส่วนกับเงินประกัน เมื่อมีความจำเป็นจะต้องใช้เงิน ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้