การลงทุน
Money

การซื้อพันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาล ลงทุนง่าย ความเสี่ยงต่ำ ผลกำไรงอกเงย
               พันธบัตรรัฐบาล ( GOVERMENT BOND )หรือ ตราสารหนี้ คือการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และ เงินต้นที่ได้ลงทุนไป ก็ยังคงอยู่และไม่หายไปไหน และ พันธบัตรรัฐบาล ดอกเบี้ย มีความตายตัวและคงที่ โดยจะออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่ซื้อพันธบัตร จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และจะได้รับการชำระหนี้เป็นดอกเบี้ย หรือ เงินปันผล จากหน่วยงานที่ออกพันธบัตรให้ ซึ่งจะมีสถานะเป็น ลูกหนี้

พันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้ ซื้อได้จากที่ไหนบ้าง
               เราสามารถซื้อ พันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้ ได้ที่ธนาคารที่ได้รับอนุญาต ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งเราจะไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป หากใครต้องการจะเริ่มต้น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 2564 ในปีนี้ ต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ ว่าธนาคารไหนที่รัฐบาลจัดให้ เป็นผู้ขายพันธบัตร ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นวงเงินที่ 1000 บาท ไปจนถึง ไม่จำกัดวงเงินเลยก็มี บางครั้งอาจจะมีเงื่อนไขที่ต้องเป็นไปตามระยะเวลาของการถือครองพันธบัตร เช่นพันธบัตร 5 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ2 ต่อปี และ พันธบัตร 10 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2.5 ต่อปี ในบางครั้งอาจสูงถึง 3% ต่อปี ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และ เงื่อนไขสัญญาให้ละเอียด ก่อนทำการซื้อพันธบัตร
ซึ่งการลงทุนประเภทนี้จะขายหมดเร็วมาก หากนักลงทุนท่านใดที่ซื้อไม่ทันก็ยังสามารถหาซื้อด้วยวิธี อื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ซื้อขายกันเอง ในกลุ่มผู้ลงทุนเราสามารถติดต่อสอบถาม ขายกันเองได้และราคาอาจจะสูง หรือ ต่ำไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความพอใจจะขายทั้งสองฝ่าย ดังนั้นเราควรเปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ นักลงทุน หลาย ๆ สถาบัน หรือ ซื้อขายพันธบัตร โดยผ่านโบรกเกอร์ ซึ่งคุณต้องทำการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นั้น ๆ ก่อนที่ จะทำการซื้อขาย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ การซื้อขายโดยผ่านโบรกเกอร์สามารถซื้อขายได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน โดยที่ ตลาดหลักทรัพย์จะเป็นผู้ดูแล

การเงิน

ข้อดี และ ข้อเสีย ของการ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 2564
               ข้อดี ของการซื้อพันธบัตรรัฐบาล
1.พันธบัตรรัฐบาลได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยที่เราจะได้รับดอกเบี้ยตามสัญญาที่ระบุเอาไว้ ซึ่งมีระยะเวลาในคุณเลือกได้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 7 ปี หรือ แค่ 3 ปี ก็มี และ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดถึง 3% ต่อปีเลยทีเดียว
2.มีความเสี่ยงต่ำมาก เพราะเงินต้นของเราจะไม่หายไป ความเสียหายในการลงทุนก็น้อยตามไปด้วย ถือว่าการลงทุนประเภทนี้ปลอดภัยที่สุด และ ผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยที่ได้รับ ก็มากกว่าการเงินฝากประจำ หรือ ฝากออมทรัพย์ อีกด้วย
3.ราคาเอื้อมถึง สามารถจับต้องได้ เราสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งราคาขั้นต่ำเพียง 1000 บาท และซื้อได้มากโดยไม่มีจำกัดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสัญญาของสถาบันที่ออกพันธบัตรนั้น ๆ)

               ข้อเสีย การซื้อพันธบัตรรัฐบาล
1.ดอกเบี้ยจะตายตัว จึงทำให้คุณเสียผลประโยชน์ ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น เช่น อัตราดอกเบี้ยในตลาดพุ่งสูงเป็น 5% แต่คุณจะได้รับแค่ 3% ตลอดอายุสัญญาที่คุณถือครอง
2.คุณต้องถือครองพันธบัตรรัฐบาลให้ครบตามสัญญาที่ระบุเอาไว้ เช่น เมื่อคุณซื้อพันธบัตรรัฐบาล ใบละ 3 ปี คุณจะไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ นอกเสียจาก คุณจะนำพันธบัตรรัฐบาล ไปขายต่อให้กับนักลงทุนท่านอื่น
3. ในกรณีที อัตราเงินเฟ้อ ปรับตัวสูงขึ้น ดอกเบี้ย ของพันธบัตร รัฐบาล ที่คุณถือครอง ก็ยังคงเป็นดอกเบี้ยเท่าเดิม ไม่สูงขึ้น หรือ ต่ำลงไปกว่านี้อีกแล้ว ที่สำคัญ ผู้ออกพันธบัตรบัตรจะเก็บเงินภาษี ณ ที่จ่าย10% เอาไว้ และภาษีเงินได้ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะเสียภาษี 15% จากดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ได้รับอีกด้วย แต่ถ้าเป็นของบริษัท จะเสียภาษีจากดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่จะได้รับเพียงแค่ 1% จากดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ

Independence is happiness.