การลงทุน
Money

การซื้อประกันชีวิต

การซื้อประกันชีวิต อยากรู้จัก ประกันชีวิต ต้องเริ่ม จากศึกษา อะไรก่อนดี

               เหนือสิ่งอื่นใด ก่อนที่เราจะทำการศึกษา ที่มาที่ไปของการซื้อ ประกันชีวิต เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เมื่อใดพูดถึงการซื้อประกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันเพื่อตัวเอง หรือ การซื้อประกันเพื่อทรัพย์สิน จะอยู่ในรูปแบบของการทำสัญญา ระหว่างบุคคล และ องค์กร ซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นสัญญา ระหว่างผู้เอาประกัน และ ผู้ให้ประกัน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นบริษัทประกันชีวิต หรือ สถาบันการเงิน หรือ ธนาคารต่าง ๆ โดยจะมีการจ่ายเบี้ยประกัน จากผู้เอาประกัน ที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ในเรื่องของค่าใช่จ่าย ก็จะปรับตามความต้องการ ของผู้เอาประกัน เป็นต้น ประกันมะเร็ง
ประกันชีวิต คือ เปรียบเสมือนการที่เราลงทุนซื้อสินค้าสักอย่างนึง ที่ดูผิวเผินเหมือนจะซื้อได้โดยง่าย ทั้งที่จริงแล้วมีหลายแบบ แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขข้อบังคับ หรือ อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนใขหรือข้อตกลงต่าง ๆ จะสามารถยืดหยุดได้ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

4 รูปแบบ ประกันชีวิต ที่ควรรู้ 

               ก่อนตัดสินใจในการซื้อ ประกันชีวิต นอกจากเราจะทราบแล้วว่า ประกันชีวิต คือ อีกหนึ่งอย่างที่ควรจะสละเวลาสักนิด ในการเลือก หรือ ตัดสินใจ นั้นก็คือ รูปแบบของประกันชีวิต ซึ่งถ้าหากเราเลือกซื้อรูปแบบที่ไม่ตรงกับการใช้ชีวิต หรือ อาจจะขัดแย้งกับสภาพคล่อง ทางการเงินของเราได้ ที่มาของคำว่า ซื้อประกันผิด ชีวิตเปลี่ยน ซึ่งเราจะอธิบายประเภท ให้ฟังเป็นข้อ ๆ แบบสังเขป

1.แบบสะสมทรัพย์ เป็นประกันชีวิต ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะเป็นการจ่ายเบี้ยประกันแล้ว จะได้รับเงินคืนมากกว่าเบี้ยที่จ่ายไป เป็นรูปแบบการจ่ายเบี้ยประกัน ที่สามารถคำนวณจำนวนปี ที่ต้องชำระเบี้ยทั้งหมดได้ และ เป็นรูปแบบที่ไม่เน้นความคุ้มครอง มีทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว

2.แบบบำนาญ เป็นประกันชีวิต ที่เหมาะกับคนที่ต้องวางแผนการเงินก่อนการเกษียณอายุ ตามเงื่อนไขอายุที่กำหนดไว้ เป็นการจัดการความเสี่ยง ในเรื่องการขาดแคลนเงินในวัยเกษียณ ถือเป็นการวางแผนการสร้างรายได้ ที่แน่นอนในอนาคตได้

3.แบบชั่วระยะเวลา เป็นประกันชีวิต ที่เหมาะกับคนที่เน้น ความคุ้มครองชีวิตระยะสั้น หรือ ระยะปานกลาง เป็นประกันที่ซื้อไว้เพื่อจัดการความเสี่ยง จะได้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อ ผู้เอาประกันถึงแก่ชีวิตเท่านั้น และค่าเบี้ยมีราคาถูกที่สุด

4.แบบตลอดชีพ เป็นประกันชีวิต ที่เน้นความคุ้มครองแบบระยะยาว เน้นความมั่นคงในชีวิต หรือ เป็นการจัดการความเสี่ยงของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ที่วางแผนไว้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน เช่น ซื้อประกันชีวิตไว้เพื่อเป็นมรดก แต่จะมีการจ่ายเบี้ยที่สูงกว่าแบบชั่วระยะเวลา

การซื้อประกันชีวิต

 

สาระสำคัญของ การซื้อประกันชีวิต คือ อะไร 

               การซื้อ ประกันชีวิต นั้น ไม่ว่าจะเลือกความคุ้มครองแบบใด สาระสำคัญที่สุด มุ่งเน้นไปในเรื่องของ การบริหารจัดการความเสี่ยง ในกรณีฉุกเฉิน หรือ การเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จากอุบัติเหตุ หรือ การสูญเสียจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ซึ่งนอกจากความเสียใจแล้ว หากเราไม่ได้ซื้อประกันชีวิตทิ้งเอาไว้ พอถึงวันที่เราต้องสูญเสีย เหตุการณ์เหล่านั้น อาจจะสร้างความกังวลใจทางด้านการเงินให้ด้วย

จากบทความข้างต้น ที่ได้บอกถึงความหมายของ ประกันชีวิต คือ อะไรไปแล้วนั้น ยังมีอีกมุมมองหนึ่งของการประกันชีวิต ที่เน้นไปด้านการลงทุนเพื่อเงินออม ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ถึงแม้การลงทุนต่าง ๆ จะมีความเสี่ยง แต่หากลงทุนกับประกันชีวิต จะถือว่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยง ให้กับคนข้างหลังที่ไม่ต้องแบกรับภาระหนัก และ ในบางมุมยังเป็นการลงทุน เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงในอนาคตได้อีกด้วย

It’s never too late to start again.