การลงทุน
Money

กองทุนตราสารหนี้ น่าสนใจ

แนะนำ กองทุนตราสารหนี้ น่าสนใจ กองไหนดี กองไหนเด่น ฉบับมือใหม่ที่รับความเสี่ยงได้

Photo by Hunters Race on Unsplash

ในสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่กำลังย่ำแย่ ไม่เว้นแม้แต่ต่างประเทศ ที่กำลังย่ำแย่เหมือนกัน  ทางรัฐบาลได้หาทางแก้ไขปัญหา กองทุนตราสารหนี้ น่าสนใจ จึงมีเพื่อให้เศรษฐกิจดำเนินการไปได้ด้วยดี และ กลับมาเป็นปกติของตลาดให้ได้ การซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ จึงเป็นทางออกของสภาพคล่องภายในตลาดตราสารหนี้ เมื่อขาดสภาพคล่องทำให้นักลงทุนเข้ามาซื้อตราสารหนี้เยอะ ราคาก็ถูก ตามไปด้วย ซึ่งจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ถ้าหากคุณมีกองทุนอยู่แล้ว ก็ไม่ควรขายไป เพราะตราสารหนี้เป็นตราสารที่รับความนิยม และ นักลงทุนยังคงต้องการลงทุนเป็นอย่างมาก โอกาสที่คุณขายขาดทุนด้วยเช่นกัน

กองทุนตราสารหนี้ น่าสนใจ ลงทุนที่ไหนให้ผลตอบแทนที่น่าโดนใจ

Photo by MayoFi on Unsplash

ความผันผวนในตลาดเนื่องจากของพิษเศรษฐกิจ ช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19 นักลงทุนทั้งเก่า และ ใหม่ ยังให้ความสนใจกับตลาด กองทุนรวมตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็นระยะยาว ที่สะสมเงินไว้ใช้ ในวัยเกษียณ หรือแม้กระทั่ง กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ลงทุนแค่เพียง 6 เดือน หรือ ไม่เกิน 1 ปี ที่มีสภาพคล่องสูง ความเสี่ยงต่ำ การเริ่มลงทุนควรกระจายความเสี่ยงตามความเหมาะสม ดังนั้นวันนี้ จะมาแนะนำกองทุนตราสารหนี้ น่าสนใจ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อกระจายความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น  , ระยะกลาง และ ระยะยาว ในการลงทุนกับตราสารหนี้ในช่วงนี้ ถือเป็นช่วงที่น่าลงทุนเช่นกัน กองทุนตราสารหนี้ แนะนํา 2564 กองทุนที่ได้รับความนิยม ถึงแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างก็ตาม มีกองไหนน่าสนใจบ้างมาดูกัน

 1. K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงระดับ 5 ของธนาคารกสิกรไทย โดยเน้นลงทุนในต่างประเทศ ในเอเชีย สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงญี่ปุ่น การลงทุนมีอายุ 3 ปีขึ้นไป สามารถทำการซื้อได้ทุกวันเวลาทำการ และ ยังสามารถทำการซื้อครั้งแรกเพียง 500 บาท ซื้อครั้งต่อไป 500 บาทเช่นกัน โดยจะแบ่งสัดส่วนการลงทุน คือ เงินฝาก , หุ้นกู้ , ตั๋วสัญญา , ตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงิน แบ่งไป 1.64 % ส่วนที่เหลือ 98.36 % จะนำไปลงทุน ในส่วนของการการขายคืนจะขายได้ในขั้นต่ำ 500 บาท ระยะเวลาในการขายคืน T+5 ( 5วันถัดไป ของวันที่ขาย )ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ธรรมเนียมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน ต่อปี ดังนี้

 • การจัดการ ไม่เกิน 3.2100 %
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 %
 • มีค่าอื่น ๆ ตามความเป็นจริง

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือ เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าซื้อขาย ดังนี้

 • การขาย ไม่เกิน 3.00 %
 • การรับซื้อคืน ไม่เกิน 3.00 %
 • การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  เท่ากับค่าธรรมเนียมของการรับซื้อหน่วยลงทุนต้นทาง หรือ ค่าธรรมเนียมการขายของหน่วยลงทุนปลายทาง ต้องดูว่าอัตราไหนสูงกว่า
 • กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ ( KT-WCORP ) เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ และ กองทุนรวมทุกประเภท ที่มีความเสี่ยงระดับ 4 ของธนาคารกรุงไทย เป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนรวม โดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือ ที่อยู่ในระดับน่าลงทุนทั่วโลก ในรูปของเงินตราสกุลต่างประเทศที่มีแนวโน้ม หรือมีศักยภาพในการลงทุน ที่ผู้จัดการกองทุนจะแบ่งสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ในแต่ละสภาวะนั้น ๆ  ในการลงทุนในหลักทรัพย์ในหน่วยการลงทุนต่างประเทศ รวไปถึงความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินของต่างประเทศ มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงทุนเสมอ  มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อจะอยู่ที่ 1,000 บาท ไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการขายคืน  สกุลเงินในกองทุนหลักจะเป็สกุลเงิน USD คุณสามารถทำการซื้ิอ หรือ ขายหน่วยการลงทุนได้ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ไปจนถึง 14.00  น. ฝึก สัดส่วนในกานลงทุนจะแบ่งได้ดังนี้ เงินฝากธนาคาร 2.53% , สินทรัพย์ และ หนี้สินอื่น ๆ 3.21 % และหน่วยการลงทุนของกองทุน 94.26 %

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ดังนี้

 • การจัดการ ไม่เกิน 0.963 %
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 %
 • นายทะเบียน 0.214 %
 • ค่าใช้จ่ายอื่น 0.09 %

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย ดังนี้

 • การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5.00 %
 • การรับซื้อคืน ไม่เกิน 3.00 %
 • การสับเปลี่ยนหน่วยการลงทุน ต้นทาง ไม่เกิน 3.00 %
 • การสับเปลี่ยนหน่วยการลงทุน ปลายทาง ไม่เกิน 5.00 %
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือ เปลี่ยนหน่วย ไม่เกิน 3.00 %
 • การโอนหน่วยลงทุน , การออกเอกสารสิทธิ์ในหน่วยการลงทุน จะจ่ายจามที่นายทะเบียนได้กำหนด

การลงทุนนอกจากจะดูให้หนังสือชี้ชวน ให้ละเอียดรอบคอบแล้ว ค่าธรรมเนียมอาจมีผลกระทบต่ออัตราของผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนั้นการพิจารณา ค่าธรรมเนียมก็สำคัญเช่นกัน